Lerarenkaarten

De uiterste datum voor het afhalen van de lerarenkaarten werd verlengd.

leerkrachtenkaart

Normaal gold 10 juli 2020 als de laatste dag waarop je in de bib je lerarenkaart kon ophalen. 

Omdat door de veiligheidsmaatregelen rond het Corona-virus de bibliotheken moeilijk of niet toegankelijk waren, werd deze datum verleng naar 31 juli 2020. 

Indien je je lerarenkaart na deze datum nog wil opvragen, neem je best contact op met Klasse: secretariaat@klasse.be