Uitleenvoorwaarden:

  •  E-readers worden uitgeleend aan leden van de bib van Aalter
  • Ze kunnen kosteloos geleend worden voor drie weken. Verlengen van de uitleentermijn is toegestaan.
  • Op elke lidkaart mag maximaal één e-reader geleend worden.
  • E-readers kunnen worden gereserveerd worden voor de prijs van €0.50
  • De boete bedraagt €0.15 per dag dat de uitleentermijn overschreden wordt.

Gebruiksvoorwaarden:

  • De E-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van de E-boeken die door het personeel op het toestel werden geplaatst.
  • Het kopiëren, verwijderen of toevoegen van E-boeken is niet toegestaan.
  • E-readers moeten worden binnengebracht aan de balie, niet via de inleverbus.
  • Elke E-reader wordt opgeladen en uitgerust met een USB-kabel en beschermhoes.
  • Bij beschadiging of verlies wordt de aankoopprijs van het materiaal aangerekend (€ 99 voor het toestel, € 25 voor de hoes)